Over ons

Wie zijn wij?

In een grote stad als Amsterdam is de Molukse gemeenschap een van vele etnische groepen. We wonen niet gecentreerd in een woonwijk, maar verspreid over de stad met een enorme diversiteit aan culturen en nationaliteiten. Ook binnen onze eigen gemeenschap kennen we veel diversiteit. We komen bijvoorbeeld uit verschillende delen van de Molukken en een groot deel van de jongere generatie heeft een biculturele achtergrond doordat de ouders van verschillende komaf zijn. Hierdoor herkennen we niet altijd iedereen direct als ‘een Molukker’. Toch is er altijd dat gevoel van verbondenheid. We delen een geschiedenis, gewoontes, we houden van die Molukse gezelligheid, het samenzijn en het zorgen voor elkaar. Stichting Maluku Amsterdam vindt die verbondenheid belangrijk en streven ernaar om een inclusieve gemeenschap te zijn waar ruimte is voor de onderlinge verschillen. Met ons werk willen we niet alleen de Amsterdamse Molukse community dichter bij elkaar brengen, maar ook als groep een stevigere plek claimen in de lokale samenleving en een brug slaan naar andere gemeenschappen in de stad. Wij zijn Maluku Amsterdam.

Wat doen wij?

Gedreven door kernwaarden als verbinding, zorgzaamheid, eenheid en betrokkenheid willen wij het gemeenschapsgevoel versterken door diverse (online) activiteiten te organiseren voor alle generaties. Denk aan makan patita’s, workshops, taalcursussen, netwerkbijeenkomsten, spelavonden, sportdagen en feesten. Daarnaast zoeken wij ook de verbinding met mensen en organisaties buiten onze gemeenschap, om zo onze rijke geschiedenis en cultuur te delen met anderen en als bevolkingsgroep duidelijker onderdeel te zijn van de multiculturele maatschappij waarin wij leven.

Waar staan wij voor?

VERBINDING

Wij richten ons op het versterken van de verbondenheid binnen de Amsterdamse Molukse gemeenschap, maar ook de verbinding van onze lokale community met de maatschappij.

KENNISOVERDRACHT

Onze activiteiten zijn mede gericht op het overdragen van kennis met betrekking tot taal, cultuur en geschiedenis.

SOCIALE ONDERSTEUNING

Wij bieden de leden van de Molukse gemeenschap in de stad, van jong tot oud, informele, sociale ondersteuning waar en wanneer nodig is.

Het bestuur

Annet Sabandar

Voorzitter

Lisanne van der Bij

Secretaris

Martha Likumahua

Penningmeester

De coördinatoren

  • Annet Sabandar – Algemeen coördinator
  • Lisanne van der Bij – Gotong Royong Amsterdam
  • Anne Wenno – Ondernemersnetwerk Maluku Amsterdam
  • Martha Likumahua – Maluku Muda 18-35
  • Armani Haumahu – Maluku Muda Junior 12-18
  • Lars Bogaers – Maluku Muda Junior 12-18
  • Lisanne van der Bij – Maluku Muda Kids 4-12

Heb je een vraag voor een van de coördinatoren, neem dan contact op via info@malukuamsterdam.com